Vanskelig å være dønn ærlig med sjefen?

Ledere som ikke får korrektiver, har svært få muligheter til å bringe bedriften fra god til suveren.

Organisasjoner som ikke får ærlige, kompetente og direkte tilbakemeldinger fra sine ansatte, sliter med sin resultatoppnåelse.

Ledere som tror de er ledestjerner, har feilet før det har begynt.

Det er ikke lenger slik at sjefen vet alt. Egentlig har det aldri vært slik. Dette har likevel ikke hindret mange sjefer fra å vikle seg inn i denne typen selvbedrag.

Å være dønn ærlig med sjefen kan koste deg jobben. I verste fall.

Jeg har en katt. Den lyver aldri. Dyr lyver ikke. Vi mennesker derimot lyver ofte, det være seg livsløgn, hvit løgn eller blank løgn.

Hvis noen lyver til meg, kan det oppleves svært ubehagelig. Noen ganger får jeg en mistanke om at ikke alt er sant, og jeg har derved selv en mulighet til finne ut om vedkommende snakket sant eller ikke.

Men hva om løgnen består i å holde sannheten tilbake? At jeg ikke får de opplysningene jeg trenger for å gjøre best mulig jobb? Være et best mulig medmenneske?

Avstanden- Fakta eller følt?

Avstanden mellom en toppleder og hans eller hennes ansatte blir ofte beskrevet som svært stor, og kan nok av endel ansatte oppleves som enorm.

Avstanden mellom en mellomleder og de ansatte er organisatorisk mindre, men kan fortsatt oppleves som for stor.

Det er da dette interessante spørsmålet melder seg:

Hvis du lyver eller holder sannheten tilbake fra lederen din. Hvorfor velger du det?

Er det bedre å tie enn å fortelle?

Frykter du reaksjoner? Represalier? Finnes det eksempler på at kollegaer har mistet bonus eller enda verre, mistet jobben, fordi de ble betraktet som illojale ved å fortelle sannheten?

Mange ledere lever som sin ansatte, både kulturelt og materielt.

Ikke alle gjør det, men mange.

Det er stor grad av nærhet i relasjoner mellom ledere og medarbeidere i Norge.

Hvis du er leder – hvordan skal du sikre deg at dine ansatte tør fortelle sannheten, slik at bedriften kan vokse seg sterk i et beinhardt konkurransesamfunn?

Hvis du er medarbeider- Hvorfor holder du opplysninger tilbake? Finn svar på spørsmålet, og om ikke annet kan du lære noe om deg selv, om din arbeidsplass er den beste for deg, og om det finnes løsninger.

Trenger du et foredrag om

  • mental berøring,
  • relasjonenes betydning for den beste resultatoppnåelsen,
  • ærlig dialogkompetanse eller
  • hvordan tilbakemeldinger faktisk kan sees på som en gave 

Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt på hk@hannekristinrohde.no

Kommentarer

Skriv inn din kommentar