Valgets kval (2)

Jeg grubler fortsatt. Partiet jeg skal stemme på imorgen, MÅ fortjene min tillit. Jeg har valgt side. Jeg trodde ihvertfall jeg visste – men jeg må være helt sikker.

På dyrevernorganisasjon NOAHs sider Stem for dyrene får jeg en oversikt over ting jeg lurte på. På disse sidene har NOAH gitt karakterer til de politiske partiene for deres engasjement og gjennomføringsevne i dyrevernsaker.

Lesingen gir noen små lyspunkter, men er også nedslående. Det er store ord og mindre handlekraft. I pelsnæringens ærend – som jeg er svært engasjert i – lytter politikerne til veterinærfaglige råd, men stemmer som før. Økonomi trumfer respekt for levende liv.

Nedenfor har jeg gjengitt korte utklipp fra NOAHs side. For fullstendig informasjon bes du lese alt på NOAHs sider i lenken over.

Pelsdyrene: De partiene som kjemper pelsdyrenes sak på Stortinget er MDG, Venstre, SV og AP.

Dyr i landbruket: Over 70 millioner dyr slaktes hvert år, og de aller fleste får aldri se sollys eller kjenne frisk luft.MDG er tydeligst i dette spørsmålet.

Dyrs rettsvern og dyrepoliti: Mishandling og vanskjøtsel av dyr har blitt alt for lavt straffet i Norge, og mange anmeldelser henlegges. FrP har stilt flest spørsmål om dyremishandlingssaker i Stortinget, og har programfestet landsdekkende dyrepoliti. MDG og Venstre har også landsdekkende dyrepoliti i programmet, og Høyre vil utvide ordningen.

Dyr i forsøk:Mange dyr brukes fortsatt i dyreforsøk i Norge, også i smertefulle forsøk.KrF og MDG har programfestet at alternative metoder uten dyr må fremmes, og KrF er mot bioteknologi.

Dyr i havet: Selfangst og hvalfangst er svært kontroversielt internasjonalt på grunn av smertefulle avlivingsmetoder, men Norge driver med begge deler.De fleste partier sier lite eller ikke noe om disse sakene.

Familiedyr: Det er ikke alle familiedyr som lever et verdig liv. I Norge blir tusenvis av katter dumpet hvert år, og blir dermed hjemløse. MDG har fokus på dem og vil etablere og støtte sentre for hjemløse dyr som skal drive omplassering. Venstre har programfestet at vanskjøttede dyr må kunne omplasseres – en endring som nå blir gjennomført via endring av § 32 i Dyrevelferdsloven. Venstre vil også skjerpe kravene til hvordan dyr holdes i dyrebutikker.

Dyr i underholdningen: I årevis har elefanter og andre eksotiske dyr blitt misbrukt i sirkus i Norge, og fortsatt blir mange dyr utnyttet for underholdningens skyld.Rødt har forbud mot ville dyr i sirkus i programmet sitt, og var de som tok initiativ til elefantforbudet i Oslo. MDG favner bredere enn sirkusdyr i sitt program, og vil hindre utnytting av dyr i underholdningsøyemed.

Store rovdyr: Alle de fem store rovdyrartene er kritisk eller sterkt truet på norsk rødliste.KrF vil hindre at rovdyrene blir flere. Rødt og SV sier at de vil sikre bestandene. MDG vil bygge opp truede bestander, etablere nasjonalpark og ha 8-10 familiegrupper av ulv. Men Venstre er mest offensive og forklarer rovdyrenes egenverdi i sitt program.

Ville dyr: Alle ville dyr trenger vern. Flere arter som blir jaktet på er også truet eller nær truet.MDG har tatt innover seg at også ville dyr utsettes for lidelse, for de vil gå igjennom alle regler for jakt og fangst for å styrke kravene til dyrevelferd. De vil også ha flere viltoverganger av hensyn til ville dyr, og etablere nasjonalpark. Rødt har vært våkne på dette området, og programfestet at det skal være respekt for yngletidsfredningen og at hijakt skal være totalforbudt.

Mitt ønske er at min stemme gavner mange.

Ofte har jeg stemt for de svakeste. De som faller mellom to stoler, de som ofte blir glemt, eller de som trenger meg. Og så kan jeg ikke redde alle. Jeg må velge side der det haster mest. Der det brenner.

Vi kan ikke lenger være et land med dyr som aldri kjenner frisk luft eller gress/jord mellom tærne.

Rundt 1 million pelsdyr drepes hvert år på norske pelsfarmer.

I år skal jeg stemme for det partiet som gir meg tro på en rask avvikling av denne utdaterte del av norsk næringsliv.

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar