Ungdommens eget grunnstoff

Hvordan kom vi dit at det ble viktigere å være perfekt enn å være seg selv?

 

Idag har yngstemann vært oppe til muntlig eksamen i 10. klasse. Dette var siste etappe av et krevende semester med tentamener, prøver, eksamen og nå altså muntlig.

Jeg er stolt av ungene våre. Men jeg har lenge hatt med meg en bekymring om denne dyrkingen av dyktighet og flinkhet som omgir dem.

Vi har vært heldige og hatt gode lærekrefter med god innsikt i relasjonspedagogikk.

Likevel:

Ungdom er sterkt utsatt for tidlig å få en følelse av at de ikke er gode nok. Karakterer. Valg av skole. Opptak på ønsket skole. Mange får et  påtrengende og fortvilet behov for å flykte inn i online-spill, rusmisbruk eller ensomhet.

Jeg håper at jeg alltid vil være kapabel til å pushe frem mine barns eget grunnstoff.

Fordi både mennesket og tilværelsen er feilbarlig.

Å gjøre ham trygg på at du blir sett og godtatt som deg. Ikke som det pappa og jeg eller andre vil at du skal ligne. Det er en av mine fremste oppgaver.

Fortelle at dine svakheter også bygger din karakter og dine styrker.

Da og bare da får han den beste bærekraft gjennom livet.

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar