Ukritisk offentlig gapestokk for Eirik Jensen

Pressen påtok seg en utilbørlig dømmende rolle når de offentliggjorde politimannens navn bare minutter etter varetektsfengsling.

Eirik Jensen lanserte 5. mars 2015 sin bok «På innsiden», påbegynt i samarbeid med Kagge forlag før han ble pågrepet og siktet. For oss som kjenner til ham som kollega i Oslo politi, er det ikke vanskelig å forstå hva mediakjøret må ha vært av ekstrabelastning.

Media begrunnet offentliggjøring av navn og bilde bare timer etter pågripelse og varetektsfengsling med den overforbrukte formuleringen «almenhetens interesse». Jeg har enda til gode å møte noen i min omgangskrets som synes det er viktig å vite hvem mannen er på etterforskningsstadiet.

I mitt debattinnlegg som ble tatt inn i Aftenposten 3. mars 2014, stiller jeg endel kritiske spørsmål til medienes håndtering av hans person, og spørsmålet som aldri slutter å interessere meg er hvor langt de er villige til å strekke begrepet «almenhetens interesse» for å rettferdiggjøre økonimiske motiver i jakten på det første og beste oppslaget.

Det burde handle mer om etikk og moral.

 

Foto: Ragna Lise Vikre

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar