Krimmagasinet 2019

TØR Å VÆRE ANNERLEDES
Rohde har skapt en sterk og original hovedperson i Astrid
Simonsdatter Rask: En jente som gradvis tør å være annerledes,
som ikke er redd for å stille seg utenfor fellesskapet og
utfordrer konvensjoner; en jente som tør å se en sak fra en ny
og uvant vinkel. Astrids spirituelle side er en annen original
dimensjon ved serien Blålys. Her skriver forfatteren seg
innover i ukjent farvann ved å presentere sjelsvisdommen i
Astrids verden, en dimensjon som er spennende og fremmed.
Rohde gjør det på nennsom måte uten å gi slipp på alle
krav til realisme og indre logikk som Blålys-serien plasserer
seg innenfor rent genremessig, og som legger føringer for
intriger og løsninger.

Kommentarer

Skriv inn din kommentar