Inger Barth

Boka gjorde spesielt inntrykk…en psykologisk thriller, med gjenkjenning fra yrkeslivet.
Vil anbefale boka til både yngre kvinner som starter sitt yrkesliv, og eldre kvinner som går og undrer seg over «hva som er galt».
En problemløsende bok.

Kommentarer

Skriv inn din kommentar