Tallene i Aftenpostens artikkel om domfellelse i voldtektssaker er misvisende, sier politioverbetjent Lid i Oslopolitiet

Det er en logisk brist i dette Aftenposten oppslag om at kun 1 % av voldteksanmeldelser oppklares.

En forutsetning for at en sak skal ende med dom er at den blir anmeldt. Politiavdelingssjef Kari Janne Lid skriver følgende på sin Facebookside: «Ca 20 av 100 anmeldelser ender med tiltale. 70 % av disse ender med fellende dom fordi det blir frifinnelse i 30 % av sakene som går for tingrett/lagmannsrett. Tallene i Aftenposten i dag er direkte feilinformasjon og jeg er redd for at det kun bidrar til at enda flere ikke anmelder- det er alvorlig!»

Jeg støtter Lid helhjertet. Det er viktig at kvinner og menn som opplever voldtekt anmelder, slik at politiet får et riktig bilde av kriminalitetsutviklingen. Det er mange mørketall, og det er forståelig. Mange orker ikke den tilleggsbelastning det er å anmelde og forklare seg. Det viktigste budskapet er : Oppsøk Voldtektsmottakt, og få sikret bevis, fordi kanskje orker du å anmelde senere og da er bevis sikret. Dersom du ikke anmelder bør tallene fra Aftenposten ikke være årsaken!!!

Les Aftenpostens innlegg HER

Kommentarer

Skriv inn din kommentar