Stusselig kildearbeid gir sviktende konklusjon i Dagens Næringsliv

Jeg har ingen kvalitativ oppfatning basert på sikre kilder om hvorvidt jeg burde stått på listen til DN over de mest populære foredragsholderne. Derimot har jeg den tydelige og kvalifiserte oppfatning at DN har bak seg et temmelig slett kildearbeid for artikkelen. Og jeg er av den klare oppfatning av artikkelen på en utsøkt måte underminerer en rekke svært populære og etterspurte kvinnelige foredragsholdere. Kvinner som har vært fullbooket i flere år og som har tett foredrags-timeplan i tiden som kommer.

Hvordan kan dette skje i en avis som Dagens Næringsliv, spør jeg meg selv.

Svarene på dette spørsmålet er mange, og jeg overlater til leseren av DN’s artikkel «De mest populære foredragsholderne» og lesere av dette blogginnlegget å konkludere.

Derimot vil jeg understreke følgende:

Det er temmelig uklart hva som er kriteriene bak DN’s definisjon av «mest populær». Er det antall foredrag? Prisnivået som aksepteres av oppdragsgiver? Publikums evaluering etter endt foredrag? Annet?

Det er beklagelig at DN ikke går grundigere til verks i sitt kildearbeid.

Det er beklagelig at DN påtar seg en definisjonsmakt som med stor sannsynlighet er så misvisende.

Jeg hadde forventet noe annet av avisen.

 

 

 

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar