Sovevoldtekt og straffenivå

Vi må fortsette å snakke om voldtekt. (Helst foretrekker jeg dialog, der vi lytter til hverandre, og ikke debatt og diskusjon som er verbale kampsporter.)

Men jeg hadde håpet at vi var forbi straffenivået som et problem, slik nåværende lagdommer Rune Bård Hansen siteres i NRK idag rundt temaet sovevoldtekter.

Selv om uttalelsene hans er noe mer dempet enn Gunnar Nerdrum, høyesterettsadvokat i Tromsø, i et debattinnlegg som torsdag 11.august 2016 som ble publisert i Klassekampens papirutgave, blir jeg ikke spesielt beroliget. Det er fortsatt holdninger de fleste av oss ikke liker, som danner utgangspunkt for lagdommer Hansens argumentasjon.

Det ER og vil antakeligvis alltid være vanskelig å debattere voldtekt. Likevel må vi aldri glemme det selvfølgelige:

Det er voldtekten i seg selv som er problemet. Ikke straffen.

At gjerningsmannen får utfordringer senere i livet som følge av en voldtektsdomfellelse, bør ikke repareres med lavere straffer. Derimot bør holdningsskapende arbeid i form av empati og impulskontroll være sentrale faktorer for å unngå at menn tar seg til rette på – i dette tilfellet –  sovende kvinner.

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar