Slik oppnår du resultater under press

Ledelse er ingen forfremmelse men et valg. De mellommenneskelige relasjonene kan ikke effektiviseres.

Vi lever i en tid der vi skal yte mest og best mulig til billigst mulig penge og på kortest mulig tid. Det er et enormt effektivitetskrav som henger over oss til enhver tid.

For at bedriften din skal gå fra god til suveren må lederne ha forståelse for hvorledes de skal lede individer, kunne tilpasse sin ledelse, kjenne sine medarbeidere, og evne å kombinere krav til resultatoppnåelse med individuell ledelse.

Her er presentasjonen som jeg holdt på itSMF-konferansen 3. mars 2015

Kommentarer

Skriv inn din kommentar