Slik kan du gjøre en forskjell

Migrasjonen vil fortsette i omfattende skala i mange år fremover

EU innkaller til ekstraordinært flyktningemøte

Vi kan bosette mange flere. Økt integreringstilskudd. Raskere bosetting av flyktninger

Vi kan hjelpe mange flere

Dette er blant de mange overskriftene jeg har kunnet lese i mediene de siste dagene.

Så leste jeg i Aftenposten idag at Sverige legger om rutinene for alle nye asylsøkere og at enkelte av de rikeste distriktene får til at «migranter som ønsker kontakt, språktrening og kanskje vennskap, kan gå på biblioteket og låne seg en svenske

Det fikk meg til å tenke.

Flyktningekrisen i Europa handler ikke lenger bare om hvorvidt statslederne samarbeider og om de har «riktig» innstilling. Det handler ikke bare om leirene skal ligge i eller utenfor Europa. Eller om Dublinavtalen. Eller om Syria-avtalen. Det handler ikke lenger bare om kommunene i lille Norge, hvor mange vi skal motta, hvor de skal bo, og alle de praktiske utfordringene som følger med denne tsunamien av menneskelig lidelse. Det bør ikke lenger bare handle om hvilken personlig skjebne våre medier bringer hjem til oss idag, som vi leser og lytter til før vi går på trening, spiser middag, leser en bok eller går tur.

Nå bør det handle om enkeltindividets innsats.Jeg føler meg faktisk moralsk forpliktet til å være et medmenneske.

Det handler ikke om å slippe alt du har mellom hendene og stupe inn heldags bistandsarbeid. Noen av oss kan gi en time i uka. Noen kan gi en time i måneden. Noen kan gi mer. Andre mindre.

Høstens innsamlingsaksjon burde være innsamling av TID. Din og min tid til å være et medmenneske i hverdagen. Lån ut din tid til en familie som trenger deg! En kopp kaffe. En prat. Et smil. Noen ord om landet vårt. Noen ord om landet de reiste fra. Alt de har forlatt. En relasjonsbro mellom oss som har alt og dem som ikke eier noen verdens ting.

Jeg sitter ikke på løsningen om hvordan vi skal få  til dette. Men i vårt land bør det være mulig å få til noe slik at disse flyktningene som kommer til oss opplever menneskeverd fra oss hverdagsmenneskene.Dette er ikke lenger politikernes ansvar. Dette er ikke flyktningenes problem. Denne flyktningekrisen eier vi alle.

Gå til facebooksiden «Gi av din tid» dersom du liker idéen

-Og kanskje noen har gjennomføringsidéer?

Foto: Utsnitt av foto tatt av Silje Rognvåg

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar