Slik ble etisk blindhet en skandale

Når økonomiske interesser gir regjeringen etiske dilemma de burde håndtert

  • Regjeringen v/landbruks- og matminister Jon Georg Dale har idag gått inn for å fortsatt legitimere at en hel næring påfører rev og mink et livslangt dyreplageri. Begrunnelsen kort oppsummert: Økonomiske interesser er viktigere for regjeringen enn dyrevelferd.
  • Det finnes ikke et eneste regelverk, lov eller forskrift som kan hindre de problemene som oppstår for rev og mink i bur. Likevel er de veterinærfaglige råd totalt neglisjert, med altså – ja- et stusselig økonomisk motiv.
  • Dersom man får vite om en hund som lever hele livet i bur, og aldri får bevege seg på annet enn en kvadratmeters netting, er det en soleklar vanskjøtselssak. Norsk lov sier at en person som holder en hund innesperret over tid kan straffes, og fradømmes retten til å ha dyr.Tragedien ville trolig endt i retten.

Når klare veterinærfaglige råd viskes ut i begrunnelsen

  • Rev og mink har artstypiske behov for minst like store arealer som en hund for å oppleve velvære.
  • Hunden er dessuten vesentlig mer domestisert enn rev og mink.
  • Kort oppsummert: Pelsdyrnæringen kan ikke anses for noe annet enn lovlige lovbrudd velsignet av regjeringen
Se denne karen i øynene og si at nå slipper han unna med kun èn værelsekamerat. Og be ham holde kjeft og slutte å klage. Ta deretter en kikk på samvittigheten din. Føles alt bra?

 

Regjeringens tiltak er bortforklaringer

Det er feigt å beslutte å la dyr lide. Debatten bør ikke handle om regjeringens tiltak, når det eneste som kan reparere skaden er å få dyrene ut av burene.

Vi må fortsette å sloss for dyrs absolutte rettigheter. I mellomtiden må vi ikke glemme følgende:

HVIS INGEN KJØPER PELS, HAR NÆRINGEN INTET EKSISTENSGRUNNLAG.

Forbrukermakten er enorm, ja faktisk kan den være helt avgjørende: Jeg oppfordrer herved alle til å unngå å kjøpe pels og produkter med pelseffekter.

Kommentarer

Skriv inn din kommentar