Så gjennomført elegant kan nettrollene parkeres

Popstjernen Pink ble utsatt for nettroll. Hun er ikke alene om å oppleve det. Utenfor Internett vil flere av oss komme borti Criticus Infernalis (bygdedyret) i løpet av livet enten vi er kvinner eller menn.

Jeg siterer fra http://ikkepedia.org/wiki/Bygdedyr:

“Typisk for bygdedyr er deres skepsis til oppegående mennesker. Når bygdedyr kommer i kontakt med oppegående personer inntar de forsvarsposisjon: Dypt nedsenket i kontorstoler i møtelokaler lager de konspirasjonstaktikk for å få de oppegående til å synke hen i fortvilelse og dermed måtte sette seg eller legge seg flate.

Typisk for bygdedyr er at de er maktsyke og livnærer seg på andres innsats og i stillinger der den kan benytte arbeidstiden til å føre kontroll med andre. Bygdedyr skifter ofte ham når de går utendørs da de ellers ikke viser profil.  Dette skyldes at bygdedyret tilhører samme hovedart som Kontrollene (criticus controllus infernalis). Kontrollene ble sensurert bort fra de norske folkeeventyrsamlingene da småbarn ble så skremt at de ikke ville vokse opp for og utsettes for dem.

Bygdedyr skremmes ikke av fornuft, men har ved flere anledninger vist at de forakter den. Underarten, -criticus synus infernalis, – som er overrepresentert i mange steder og har derfor innført synsing som erstatning for fornuft.”

Dette kunne vært underholdende lesing, hadde det ikke vært for at bygdedyret forefinnes også både som bydyr og nettroll.

HER kan du lese om Pink og hvordan hun taklet en konkret situasjon. Et eksempel til etterfølgelse og inspirasjon!

Jeg heier på alle som tør å danne motmakt!

Kommentarer

Skriv inn din kommentar