«Penger frikjøper folk fra både moral og god oppførsel» (Eva Joly)

Et regjeringsoppnevnt utvalg som har sett på fremtidig organisering av særorgan og nasjonale beredskapsressurser avga sin rapport 18. mai 2017. Flertallet foreslår å slå sammen Kripos og Økokrim. Kan dette være særlig smart? Er dette starten på en nedrusting av etterforskning av økonomisk kriminalitet?

Den samme tendensen sees  i så fall både i USA og i Storbritannia. Trump har visstnok varslet at han vil se nøyere på Foreign Corrupt Practices Act som er en av pilarene i kampen mot korrupsjon. Statsminister Theresa May ønsker en nedleggelse av Økokrims tilsvarende organisasjon i Storbritannia, Serious Fraud Office.

Den tidligere franske presidenten Nicolas Sarkozy uttalte en gang at man burde avskaffe all etterforsking av økonomisk kriminalitet fordi det ikke er «businessvennlig».

Den kunnskapsrike korrupsjonsjegeren Eva Joly sier til Klassekampen tirsdag 30. juni at å avskaffe Økokrim er alle konservative regjeringers drøm. (Joly ble verdenskjent da hun dro en rekke personer i det franske oljeselskapet ELF for retten i det som skulle bli den største korrupsjonsskandalen i historien.)

Jeg har aldri jobbet i Økokrim eller med økonomisk kriminalitet. Det hindrer meg likevel ikke i å bli sterkt bekymret.

Det kan meget vel hende at Økokrim trenger å bli modernisert. Bedre innrettet etter samfunnet rundt oss. Sikkert er ihvertfall at da trengs ressurser. Kanskje burde det vært bygget opp annerledes enn idag. Å slå sammen Kripos og Økokrim fremstår imidlertid som en dårlig idè. Svært dårlig. Det skal ikke svært mye erfaring eller fantasi til for å forstå at ved drap, voldtekter, grov organisert kriminalitet (som trafficking og narkotika), vil økonomisk kriminalitet kunne lide. Bli nedprioritert.

Vi trenger absolutt ikke en utvikling der korrupsjon, skatteunndragelser og hvitevasking får vekst. Dette er en type kriminalitet hvor etterforskningen hovedsakelig retter seg mot ressursterke mistenkte. Husk at skadevirkningene av økonomisk kriminalitet er indirekte, det vil si at ingen bryter seg inn hos deg og stjeler, du føler deg ikke akutt truet eller utsatt for vold eller drap. Men penger unndras fra fellesskapet, og dette rammer oss vanlige mennesker. Vår velferd. Vår trygghet. Det er svært få av oss som vil en slik utvikling.

Kommentarer

Skriv inn din kommentar