Pels på klær er det samme som å pynte seg med blod og gørr

Jeg skulle holdt apell foran Stortinget idag. Gitt mitt lille bidrag til støtte for vakre pelsdyr som holdes meningsløst fanget.

I stedet fikk jeg feber, og må holde senga.

Jeg legger ut min apell – i ydmyk takk til NOAH som år etter år arbeider for dyrenes rettigheter.

 

Apell fra Hanne Kristin Rohde til samtlige norske politiere

En beslutning bør kunne begrunnes.
Det gjelder overalt, uansett hvilket område vi befinner oss på.
En beslutning om å holde levende følende vesener fanget, bør være grundig fundert.
En beslutning om å holde levende følende vesener i livsvarig fangenskap, bør ikke fattes uten at andre liv står på spill. Og selv da burde beslutningen vært fundert på at beslutningstaker befant seg i en tvangssituasjon, at det ikke finnes noen annen utvei overhodet.
Finnes det overhodet  noen omstendigheter som tvinger våre myndigheter til å opprettholde næringen?
NEI!
Står andre liv på spill slik at vi som nasjon er moralsk forpliktet til å holde rev og mink i bur?
NEI
Landbruksminister Jon Georg Dale har uttalt at norske pelsdyr har det mye bedre enn for eksempel i Kina. At ved å nedlegge næringen i Norge, vil enda flere dyr lide på utenlandske farmer.
Hva er vel da mer fristende enn å sitere Mahatma Ghandi:  
En nasjons storhet og dens moralske framskritt kan måles etter hvordan den behandler sine dyr.
 
Vi har en pelsnæring som er foreldet, utdatert og støtende på folks rettsfølelse.
Vi har en regjering som i budsjettet har fjernet all støtte fra frivillige dyrevernorganisasjoner og gitt det samme beløpet til pelsnæringens dyrevelferdsprogram.
Jeg finner derfor å måtte informere dere, kjære politikere: Vi, Norges borgere, er faktisk ikke så lettlurte.
Ordet «Dyrevelferdsprogram» når det knyttes til pelsnæringen, er i beste fall en omskrivelse, i verste fall ren løgn. Det er en lek med sannheten som ikke er en eneste norsk politiker verdig.
Smak litt ekstra på ordet. «Dyrevelferdsprogram» på norske pelsfarmer. Dere lurer bare dere selv – det ligger skulte agendaer i hver eneste stavelse – og det er ikke slike politikere jeg vil ha til å styre landet vårt.
Dyrene lider når de fødes til et liv i fangenskap. Ferdig snakka!!!

Kommentarer

Skriv inn din kommentar