Når dyrene får skylda

Zoolog Petter Bøckman mener at katter ikke hører hjemme i norsk fauna.
Dette lille dyret, som har vært i Norge siden vikingtiden, skal det aldri slippe unna «kreativ» hets?

Det er ikke katten i seg selv som er problemet, men katteholdet. Altså vi menneskene.

I ukeslutt lørdag 2. desember 2017, debatterte Bøckman og jeg dette utspillet hans. Du kan høre det HER.

Viktige momenter som kan øke kattens status og redusere vold mot katter:
1. Katten er det dyret som utsettes for mest sadistisk vold. Vi mennesker må være bevisste på hvordan vi omtaler og behandler katten. Denne typen utsagn som å «bruka børsa» som antyder at det ville være greit å «skyte alle», legitimerer dessverre usunne holdninger mot katter.

2. Vi trenger kattekurs! Det har vært snakket uendelig om ansvarlig hundehold- men vi trenger faktisk ansvarlig kattehold også. Noe som innebærer et mer bevisst forhold til å sterilisere og kastrere katten sin. Ikke la katten få mange kull – fordi Bøckman har rett i at vi har svært mange katter i Norge- Katter som trenger både omsorg og et godt hjem vil jeg legge til. Dessuten trenger vi å bryte ned noen fordommer: Katten kan ikke bo alene i ukesvis når vi drar på ferie. Noen må ta omsorg for den. Katter bør ikke gå ute om vinteren uten mulighet til å komme inn i varmen. Den er ikke et vinterdyr. Katten kan forstå og lære masse. Ta gjerne en kikk innom Jesperpus blogg for gode råd og veiledning i kattehold.

3. Mange katter lever forvillet. Det viktigste i denne sammenheng er at nedskyting IKKE fungerer. Omsorgsprogram – altså kastrering og mating/ly for «forvillede» katter fungerer faktisk best med mål å redusere bestandene og bedre kattehelsen. Etterhvert kan de også omplasseres når man finner hjem og de blir mer vant til folk gjennom mating.

4. Ja, katter jakter og dreper. Det er helt sikkert ikke greit å være en fugl som blir spist av en katt. Så langt jeg har brakt i erfaring er det ingen klokkeklar forskning på at katten er den største eller blant de alvorligste trusler mot fugl. Katter lever sjelden langt inn i skogene – de lever nær mennesker. Fugler skulle ikke trenge å leve nær mennesker for overleve – det skulle vært nok skog så de kunne ha sine opprinnelige habitater. Det er hyggelig med fugler i hagen, men hagen burde ikke være det eneste stedet de kan overleve…Altså: Ville dyr bedre kan hjelpes ved å beskytte mer av deres naturlige habitater.

5. Som et tankekors til punkt 4: Vi menneskene er nok en vel så stor trussel mot fugler som katten er. Det er bare gå i seg selv og se på hogsten og habitattap, hvordan vi mennesker bare tar for oss av land slik at det er lite «gammelskog» igjen til fugler (som de er avhengig av for å bygge reir i råtne stammer og finne insekter).

6. Ad innekatter: Jeg hører til dem som mener at katter skal ha mulighet til å være ute. Enten alene eller sammen med eier. Imidlertid: Noen katter som har opplevd å ikke ha det bra ute, kan ønske å være innekatter. For alle dyr er det fint å ha et valg, men for noen individer kan det helt klart være et godt alternativ å leve i en stor leilighet inne fremfor å ikke ha noe hjem (og særlig hvis de har opplevd å leve et hardt liv ute, kan de ønske å ikke gå ut igjen).

Det er sikkert mye mer jeg kunne sagt.
Oppsummert: Det er ikke grunnlag for kattehets. Vi trenger faktisk ikke mer hets mot katten nå.

TAKK FOR AT DU TOK DEG TID TIL Å LESE.

Kommentarer

Skriv inn din kommentar