En lederskapsekspert som kan inspirere din virksomhet

Hanne Kristin Rohde_FOTO_TROND HEGGELUND_NETTCOACH.NO
Hanne Kristin Rohde er en av Norges mest populære foredragsholdere. Foto: Trond Heggelund/NettCoach.no.

Hanne Kristin Rohde har gjennom sine foredrag inspirert flere norske bedrifter og organisasjoner med sine foredrag om de beste resultater gjennom relasjoner.

Hun vektlegger lederskapet fremfor ledelsesteorier både i praktisk arbeid og i sine foredrag. Selv sier hun:

 • I min tid som leder har jeg møtt enormt mange kompetente fagfolk, mennesker som lyser av kunnskap og motivasjon. Jeg erfarte blant annet det fantastiske utgangspunktet at Nye medarbeidere kommer ferdig motivert!
 • For å beholde medarbeideren topp motivert, og beholde den motiverte medarbeideren lengst mulig, falt jeg ned på tre sentrale og helt avgjørende elementer i min ledelse som utfordret meg og min egen utvikling:
 1. Ledelsesteorier teller mindre i omgang med medarbeidere
 2. Relasjonskvaliteten mellom leder og medarbeider teller mye
 3. Kjennskap til medarbeideren teller mye

 

Eller sagt på en annen måte:

 • Det er i hvert individ at svarene finnes, og ikke i modeller og teorier
 • Lederskapet er en livslang selvutviklingsprosess.

 

Utilfredshet med overordnet ledelse eller nærmeste leder er en av de mest rapporterte sluttårsaker.

 • Skal bedriften bli ti prosent bedre må lederen bli ti prosent bedre.
 • Leder må bevege seg fra formell til naturlig autoritet. Det er stor forskjell på å bli ledet av en person med sterke maktbehov og en med evne til å dele makten sin.
 • Tilpasset ledelse er veien til resultat og helse.

Hvem snakker hun for
Konferanser, private og offentlige bedrifter, fagforeninger, skoler, helsevesen, finans, politietaten.

 

Utsnitt fra evalueringer/sagt om Hanne Kristin Rohde som foredragsholder

 

Skjermbilde 2016-04-04 kl. 14.16.34
Poengsum ved evaluering PMIs årskonferanse 2016
Evaluering-Confex-2013-HKR
Poengsum av 6 oppnåelige; Kvinner i Tiden i regi av Confex- Oslo konserthus 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra evaluering hos Sweco februar 2014

Fra evaluering hos Sweco februar 2014

 

 

Bjornsonpsykologene 2015-HKR
Poengsum av 6 oppnåelige hos Bjørnsonpsykologene 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confex 2014
Poengsum av 6 oppnåelige hos Confex 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag fra min bakgrunn

 • Jur. 1987 fra Universitetet i Oslo
 • Ansatt i politiet som politifullmektig 1989.
 • Første lederjobb fra 1994 etter å ha blitt headhuntet av daværende politimester Willy Haugli til å delta i lederutviklingsprosess i regi av firmaet Svennerstål & Partners AB.
 • Toppledernivå i Oslo politidistrikt fra 2002, Arrest- og Påtaleseksjonen (2002-2007) og Seksjon for volds- og seksualforbrytelser (2008-2014).
 • Politidirektoratets topplederutdanning 2006-2007
 • Autorisert innen relasjonsledelse og relasjonskompetanse v/ Jan Spurkeland
 • Administrativt ansvarlig for etterforskning av terror 22/7/2011
 • Lang erfaring med å lede ulike yrkesgrupper med ulike innbyrdes interesser
 • Solid erfaring med mediahåndtering gjennom mange år

 

Sagt om Hanne Kristin Rohde fra politiet

Ledelsesbilde-1_HANNEKRISTINROHDENO

Ledelsesbilde-2_HANNEKRISTINROHDENO

 

Ta kontakt på mobil 48203012 eller e-post, så får du høre hvordan hun kan hjelpe deg eller din virksomhet.