Kvinnedag 8. mars og #psykiskniqab

«Det er nokre her og der som har ein psykisk niqab.
Dei ser bare den vesle stripa av verda dei vil sjå», skriver Helge Torvund på twitter 7. mars 2018.

#Psykiskniqab
Det beste nyordet jeg har fanget opp på lenge.

#Psykiskniqab hos samfunnstopper, samfunnsinstitusjoner og hverdagsmennesker må vel kunne sies å være tilstede helt eller delvis når

-tre voksne menn blir frifunnet for neddoping og voldtekt av Andrea Voll Volldum
-når Siv Jensen ikke husker varsling av antatte og/eller mulige seksuelle overgrep
-når Sumaya Jirdi Ali blir utsatt for så mye sosial kontroll etter sine utspill, at hun melder avbud fra 8. mars parole i Bergen
-Når #metoo avslører at kvinner fortsatt ikke får bestemme over egen kropp

…og slik kunne jeg fortsatt å ramse opp, om jeg hadde hatt tid, men oppsummerer slik:

når samfunnets prioriteringer og reaksjoner gir ugreie menn handlingsrom over kvinners (fritt formulert og inspirert etter artikkel av Anja Sletteland om #metoo i Klassekampen 6. mars 2018)

Kvinnekampen er langt fra over, tvert imot utvides den etterhvert som flere innser hva kvinner har måttet tåle/ må tåle.

De aller fleste menn er usedvanlig greie og innsiktsfulle.
8. mars er ikke lenger en dag bare for kvinner.
8. mars er en dag for kvinner og menn som ønsker et friere og bedre og likestilt samfunn.

Kommentarer

Skriv inn din kommentar