Jenter dropper å trene i mørket av frykt for overgripere

I en fersk undersøkelse gjort av bladet Shape Up svarer 70 prosent av jentene at de er redde for å trene ute når det er mørkt, av frykt for å møte overgripere. Tidligere politileder Hanne Kristin Rohde sier at frykten er forståelig, men heldigvis irrasjonell og ubegrunnet mesteparten av tida. (Innslag sendt på TV2 God morgen Norge mandag 16. oktober 2017. Se innslaget ved å klikke på navnet mitt)

De mest konservative feministene hylte opp da jeg i 2008 begynte å påpeke at kvinner kan selv ta ansvar for å ikke havne i den ytterste risikosone for en overfallsvoldtekt. Da la jeg visst ansvaret på kvinnen.

Da jeg satte lyset på mennene, og sa at menn må rydde i eget reir, altså påvirke kompiser til respekt for kvinnen, da ble gutta sinte. Fordi: «Det er jo tross alt et fåtall av oss som voldtar».

Så da skal vi altså hverken snakke om kvinnen eller om mannen. Hvordan skal vi bekjempe voldtekt da?

Noen menn er farlige for kvinner. Nei forresten….altfor mange faktisk. For noen år tilbake hørte jeg at det voldtas 500 000 kvinner årlig i Kongo. Altså: Grusomt mange menn er farlige for kvinner. Men la meg konsentrere meg om Norge.

Hvordan skal vi få slutt på voldtekt og mishandling?

Tiltak:

  • Endre holdninger
  • Øke bevisstgjøring og derved empati for hva en voldtekt egentlig er
  • Skjerpe straffen
  • Påpeke kjønnsdiskriminerende adferd – altså før han tar skrittet helt ut og blir en voldtektsmann ( kan bevisstgjøre andre menn også)
  • Generelt arbeide med holdningsskapende arbeid i forhold til hva det innebærer å skade andre mennesker (inkluderer de anonyme nett-trollene her.)
  • Opplyse kvinner om hvilke tider på døgnet og hvilke situasjoner som innebærer en risiko. (Nei, kvinnen er aldri skyld i en voldtekt, men forebyggende arbeid må kunne snakkes om også på dette kriminalitetsområdet)
  • Gjøre en voldtektssituasjon mer risikofylt for gjerningsmannen/-mennene (alarm, GPS-alarm)
  • Og sikkert masse mer jeg ikke kommer på akkurat nå.

Steve Jobs brukte følgende formulering i en reklame:

The people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who actually do.

Da blir konklusjonen: Voldtekt kan bekjempes. Det kan definitivt reduseres. Det forutsetter imidlertid at diskusjon (verbal krig) tones ned, og at dialog (evnen og viljen til å lytte til andre) løftes opp og frem.

 Enhver diskusjon med beskyldninger og karakteristikker, reduserer fremdriften. 

Alle individer har en absolutt rett til ikke å bli utsatt for kriminalitet. Dette inkluderer også kvinnen og hennes kropp.

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar