Institutt for personalutvikling

Institutt for personalutvikling skriver på sin hjemmeside:

Om IFP
«Institutt for Personalutvikling er et senter for viten, vekst og utvikling i hele Norge. Vårt mål er å løfte livskvaliteten og ledelseskvaliteten i Norge, både i arbeidslivet og i samfunnet generelt.»

Er det rart jeg gleder meg til å dele erfaringer på Lederkonferansen idag 10. mai 2016:

«Få inspirasjon og personlige verktøy fra landets dyktigste toppledere og forretningsfolk
Det personlige lederskap samt viljen til kontinuerlig holde seg oppdatert på de viktige trendene, er avgjørende hvis man vedvarende skal lykkes i sin rolle som leder. I samarbeid med anerkjente næringslivledere og spennende profiler som Hanne Kristin Rohde mfl. Inviterer Institutt for Personalutvikling deg til årets store Lederkonferanse på Radisson Blu Nydalen. Evnen til å kunne iscenesette seg selv som leder er viktigere enn noen gang, men hvordan gjøres dette på en autentisk og effektiv måte? De erfarne og kjente foredragsholdere gir svar på dette og bidrar videre med konkrete verktøy som styrker dine evner til å nå gjennom til dine medarbeidere. »

Det han om gjensidig respekt og at lederen må ha evne til å endre SEG. Skal bedriften bli 20% bedre i disse konkrurransetider, må lederen bli 20% bedre.

Kommentarer

Skriv inn din kommentar