Hjertesaker

Mange menn er farlige for kvinner. Derfor støtter jeg blant annet Dixi.

Dixi arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. Som leder av Seksjon for volds og seksualforbrytelser i Oslopolitiet samarbeidet jeg godt med medarbeiderne i Dixi, og har stor respekt for deres innsats og betydning for voldtektsrammede. Les mer om Dixi HER

 

Mange mennesker er farlige for dyr. Derfor støtter jeg blant annet NOAHs arbeid.

NOAH  er en veldedig organisasjon for dyrs rettigheter. Lederen Siri Martinsen imponerer meg stadig med sin saklige informasjon, saklige argumentasjon og enorme kunnskap. Jeg anbefaler alle å støtte Noah. De mottar ikke statsstøtte, og trenger at vi som bor her i Norge støtter dem i deres arbeid. Arbeid som redder dyr fra menneskepåførte lidelser. Se mer om Noahs visjon HER

 

Redd Barna og deres ungdomsorganisasjon PRESS gjør et uvurderlig viktig arbeid for barns rettigheter. PRESS rapport Ute av øye ute av sinn var direkt foruroligende, og det direkte grunnlaget for temaet i min krim Bare et barn. Les rapporten HER

Jeg blogger og skriver bøker om disse temaene. Fordi de opptar meg.Fordi alle levende følende vesener skal nyte respekt og ha et godt liv. 

Bloggpost om voldtekt og holdninger: Hvem har ansvaret for at situasjonen blir farlig?