Her kan du lese ett tips om hvordan en klok leder kan få en avblomstret medarbeider til å blomstre

Alle har ansvar for egen motivasjon. Den indre drivkraften må holdes ved like og trenes, slik at den ikke blir avhengig av andres drivkraft. Likevel erfarer alle i løpet av sitt livsløp varierende grad av indre motivasjon.

Tilpasset ledelse er når lederen oppdager og forstår ulike menneskers behov for ytre motivasjon som erstatning for manglende indre motivasjon.

Mennesker med svak indre motivasjon kan oppleves som uengasjerte og uten initiativ. De presterer mindre og kan derfor synes å være de minst produktive medarbeiderne. Med en slik oppfatning fra sine omgivelser og sin leder, kan de raskt se på seg selv som mindre betydningsfulle. Derfra kan det utvikle seg til at de blir vanskelige å lede. Lederens mentale bilde av disse medarbeiderne kan bli at de oppfattes mindre sympatiske enn av dem som har høy motivasjon og er mer selvgående.

Enkelte ledere vil kanskje hevde at alle har plikt til å stille på jobb med fulladede batterier. Slike holdninger er uakseptable i en verden hvor vi forstår mer av menneskers varierende motivasjon.

Lederen må ta et oppgjør med sitt eget bilde av medarbeideren og bruke mental kraft på å snu sitt eget bilde av vedkommende til å bli et sympatisk menneske. Og ikke minst må relasjonen til vedkommende styrkes.

Det er krevende å levere motivasjon til andre. Min erfaring er at relasjonskvaliteten mellom prestasjonshjelper og den hjelpetrengende blir avgjørende for om vi greier å bryte den onde sirkelen. En slitsom ubalansert relasjon blokkerer for hjelp, og forsinker/híndrer selvrespekt OG resultatoppnåelse.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt dersom du trenger et foredrag om ledelse, så skal du få et godt tilbud.

Ring Hanne Kristin Rohde på mobiltelefon  + 47 48203012. E-post: Klikk her

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar