H.M. Kongens fortjenestemedalje – fordi hun fortjener det

I årene 2005 – 2010 solgte hun flest bøker i Norge, med opplag rundt 1 million bøker i Norge.
Torsdag 8. mars 2018 ble hun tildelt H.M Kongens fortjenestemedalje.

Gratulerer Frid Ingulstad! Dette er så GØY!

Wikipedia kan vi lese følgende:
«Våren 2007 fikk forfatteren mye omtale i norske medier, etter at hun ble brukt som eksempel på antatte urimeligheter i Den norske Forfatterforenings selektive kriterier for opptak av nye medlemmer. Ingulstad hadde søkt om opptak to ganger tidlig på 1990-tallet uten å bli godkjent som medlem. Søknadene ble sendt på et tidspunkt før hun ble kjent som serieforfatter. Selv presiserte hun flere ganger, blant annet i Dagbladet 24.01.07, at dette ikke var en sak hun selv hadde reist og at hun ikke hadde til hensikt å søke opptak på nytt. Hun uttrykte likevel sterk skepsis til måten opptaksreglene ble praktisert på. Saken skapte en omfattende debatt både i media og internt i Forfatterforeningen.»

Opptakskriteriene har ikke endret seg vesentlig. Elitetenkningen synes å stå sterkt i DnF også idag.

Kritiker Inger Merete Hobbelstad skriver i Dagbladet Meninger 12. febraur 2018:
«De fleste, også de som lever av å fortolke kunstverk på et høyt nivå, liker å synke ned foran noe motstandsløst når de er slitne og bare trenger å få noen torsdagstimer til å gå.»

Konklusjon:Arrogansen lever fortsatt.

Det finnes heldigvis en vei rundt, og den aller tydeligste er fortjenestemedaljen til en forfatter som har gledet uendelig mange lesere i Norge.

Å lese en bok handler ikke bare om motstand.

Å lese en bok handler om godfølelse, avkobling, tanker, inspirasjon, verden, mitt lille hus, mine refleksjoner, latter, gråt, provokasjon, spenning, politikk, følelser, fornuft og mye annet.

Å lese en bok handler om å eie lesegleden.

Derfor er Frid Ingulstad viktig. Derfor ble jeg så glad da jeg hørte at hun hadde blitt tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje. Fordi hun fortjener det.

Kommentarer

Skriv inn din kommentar