Foredrag om bedre lederskap

Hanne Kristin Rhode

Alle bedrifter og organisasjoner, offentlige som private, store, små og frivillige ønsker å være suverène innen sitt område. For at bedriften skal bli 10 prosent bedre, må ALLE - inkludert lederne- bli ti prosent bedre.

I mine foredrag viser jeg deg HVORDAN dette gjøres.

Terrortrusler, flyktningkriser, klimafrykt og mangel på mental berøring.
En president som mener han er et stabilt geni.
Folk med makt som trakasserer uten selvinnsikt eller fordi de mener de har rett til det.

Det er ikke vanskelig å fokusere negativt.
Likevel har jeg beholdt troen på dugnadens samlede kraft.
Fordi det skaper lys og håp.
Fordi følelser påvirker oss i like stor grad som fornuften.
Det er altså veien til både resultater og helse.

Som leder gjennom 20 år evnet jeg heldigvis å forstå betydningen av å være nysgjerrig på hvordan et annet menneske har det.
Oppriktig menneskeinteresse uten agenda kan redde et liv, redde en familie fra å gå i oppløsning, og skape et miljø som kan mer enn det kan.

Hvert eneste individ ser samfunnet, bedriften og seg selv fra sitt eget ståsted.
Derfor blir opplevelsen og fortellingen ulikt farget. Derfor må lederen evne tilpasset lederskap.
Som en av flere toppledere i Oslo politi stod jeg under kontinuerlig press. Ikke minst da terroren rammet.

Ledelse er ingen forfremmelse, men et valg.
Ledelse er et livslangt selvutviklingsprosjekt.
Lederen må ha både evne og vilje til å utvikle SEG.

Det er dette jeg fokuserer på i mine erfaringsforedrag.

Alle foredragene kan skreddersys og tilpasses ditt behov.

Hanne Kristin Rohde (bildet) er en av Norges beste kvinnelige foredragsholdere, sier Ove Tysnes, Playroom.


 

OVERSIKT OVER FOREDRAG:

Digitalt foredrag i pandemi-tid - kan selvsagt også fremføres fra scene når Norge gjenåpner 

Om ensomhet under pandemi - men også ellers
Å bygge relasjoner som gjør deg sterkere og gladere, begynner ikke i læreboka eller med definisjoner. Det begynner når livet leves her og nå.
Enten vi sitter på hjemmekontor under en pandemi eller vi er i kontorfellesskap på jobb, kan vi føle oss alene. Spørsmålet som ofte stilles i den indre dialogen er: Hvorfor kan jeg ikke bare være meg? Jeg blir så sliten av å forsøke å være en annen enn jeg er. Må jeg være en bedre utgave av meg selv hele tiden?
I dette foredraget dykker Hanne Kristin ned i dypet av relasjonene, relasjon til individ, til struktur og til helheten. For hvis en av disse skranter, lider både individet, arbeidsmiljøet og resultatene.
Foredraget egner seg godt som et HMS-påfyll, og skiller seg fra de øvrige foredragene ved at det er mindre lederfaglig.
Varighet; Ca 30 minutter. 

 

Morgendagens lederskap

Nyliberasismen uttrykker at vi må jobbe smartere. Jeg vil påstå at nøkkelen er å jobbe nærere.
Jeg byr på meg selv i mine foredrag som alle er erfaringsbaserte med lite vekt på teori. Ledelse inneholder en mengde teori, forskning og dokumentasjon mens lederskap er det som leveres av ledere i praksis og som er det medarbeiderne ser og føler. Mine foredrag omhandler lederskap: Det som ikke er målbart. Det som avgjør om folka dine trives. Med andre ord alt som krever noe av deg som menneske. Så enkelt og så vanskelig.

Foredrag 1-3 er snekret over samme lest.
Tittelen er veiledende for deg.
Hva ønsker du/dere fokus på?

1. Ledelse under press
Hvilke praktiske verktøy trenger du som leder for å mestre en presset hverdag. Systemene har blitt viktigere enn mennesket, men det er jo ikke reglene som skaper medarbeiderne. Det er motsatt. Mål: Jeg må lede i styrken av den jeg faktisk er, ikke den rutinene sier at jeg må være.

2. Relasjonenes betydning for den beste resultatoppnåelsen - Ser du meg?
Vi er ulike sjelstyper; Noen av oss trenger blikk-kontakt i samtaler, andre gjør det ikke. Hvordan møter vi hverandre i relasjon uten at kontroll og struktur holder mennesket nede? Det finnes ikke jo noe organisasjonskart som i seg selv er effektivt, og de mellommenneskelige relasjonene kan ikke effektiviseres. Mål: En ny medarbeider kommer ferdig motivert. Men hvordan beholder vi en motivert medarbeider og hvordan beholder vi medarbeideren motivert?

3. Hvordan håndtere stress i en travel hverdag / Når det røyner på, hvilke lederegenskaper er viktige
Mange bedrifter opplever høyt sykefravær og/eller høy turnover. Lederen har en etisk forpliktelse til å redusere opplevd stress på arbeidsplassen. Tidvis oppleves at flere går sammen og forsvarer det eksisterende, uansett viktige innspill fra andre nivåer i organisasjonen/bedriften. Hvor og hvorfor mister vi den kreative energien? Undring: Om halvparten av tiden gikk med til å virkelig se medarbeideren, hva ville dette bety for resultatoppnåelsen? Mål: La kreativiteten lyse på den eksisterende strukturen.


 

Etikk i praksis

Arbeidskraften er den viktigste kilden til verdiskaping. De som rekrutterer ledere bør være ekstra årvåkne, fordi skaden for virksomhetene kan bli enorm dersom de velger ledere uten lederegenskaper. #metoo viser at trakasserings-kostnadene må ha vært enorme.
En leder uten lederegenskaper påfører bedriften en langsom pinefull kvelning av trivsel, forgiftning av arbeidsmiljø, sykdom og sykefravær. Trakassering koster, både menneskelig og økonomisk.
Har dere mange fine ord om verdier, men erkjenner at mangelvaren er etterlevelse og praksis? Eller lider organisasjonen av etisk blindhet? Vi kan ikke kurse oss til etisk bevissthet. Vi må definere etiske dilemmaer på arbeidsplassen og tørre å snakke om dem.
Hvilke etiske dilemmaer finnes i din bedrift? Hvordan trener dere på etikk?

4. Etisk lederskap.
Etisk adferd. Etiske holdninger. Etikk i praksis. Hvordan står det til med din bedrift?
Hyrer dere inn dyre konsulenter for å avgi en tilstandsrapport, betaler en skyhøy regning og fortsetter som før, uten varige forbedringer? Mål: Etisk gjennomføringskraft.


 

5. Finn din urkraft – Et foredrag uten kåpe
Dette er min historie. Jeg forteller om den unge jenta som ikke våget å ta ordet i forsamlinger – og hvordan den samme dama håndterer et fulltallig pressekorps på pressekonferanse en del år senere. Mine tanker om dinosaurer i sjefsstolen og godt lederskap er gjenkjennelige– uansett hvor du befinner deg i livet.
Du kan overvinne dårlige sjefer og din egen frykt. Svakheten kan bli din styrke. Du kan våge å gjennomføre et mentalt basehopp. Du kan bli deg selv.
Dette er et annerledes foredrag der jeg forteller om å tørre å stå i seg selv. Om å tviste indre dialog i positiv retning fordi den du snakker aller mest med i løpet av dagen ikke er ektefelle, samboer, svigermor eller naboen, men deg selv og da er det viktig at du hører noe bra. Jeg snakker om å avlive de velkjente bløff-tankene (The impostor syndrome), om å overvinne criticus infernalisene der ute, de som sitter dypt i lenestolene og sprer galle og utrygghet. Det var først da torde å erkjenne helheten av meg selv, at livet tok fart.


 

6. Fra politi til krim. Et foredrag om veien fra politileder til forfatter.

 

Ta kontakt og bestill foredrag her!