Enighet eller ærlighet?

Kjære politidirektør Humlegård: Forstår du ikke at om etaten skal bli 20% bedre på kultur og lederskap, så må du og dine toppledere bli 20% bedre også?

Hvis etaten i løpet av de neste 5 årene

– Tar inn over seg at det hersker en fryktkultur, jfr masteroppgave «Å sitte stille i båten» om fryktkultur i politietaten, levert i 2015, av Granås, Otterstad og Lindesteg

-Sender alle nåværende sittende ledere inn i flerårig etterutdanningsprogram hvor etisk bevisst ledelse er inkludert

-I samarbeid med Politihøyskole og for ekempel BI utarbeider et 4 årig utdanningsprgram for kommende ledere som også inkluderer etisk ledelse og egnethet

-Fokuserer minst like mye på åpnehet og ærlighet, som på enighet og hierarki

DA tror jeg noe omsider begynner å skje. Og jeg er temmelig sikker på at resultatene også vil stige.

Med forbehold om at politidirektør Humlegård er korrekt sitert, blir jeg noe foruroliget over følgende utsagn igår:

– Det vi sa: Vi må passe på at vi er enige, vi må passe på å snakke sant, vi må passe på å snakke om det vi egentlig har greie på og det vi har ansvar for. At han har opplevd det som at han ikke var ønsket, det respekterer jeg, det beklager jeg, det var ikke meningen. Jeg hadde ikke noe interesse i det, eller noen andre der, for han kom med et budskap som ikke vi hadde noen grunn til å frykte, utdyper Humlegård.

Altså:

Foran Stortingets 22. juli-høring burde enighet ikke være i fokus slik Humlegård er sitert. FORDI det er dette fokuset på enighet utad som skaper grobunn for blant annet frykt og for irrelevante reaksjoner.  Og så stusser jeg litt over direktørens utsagn om at de i ettertid ser at Aas kom med et utsagn de ikke hadde grunn til å frykte. Men om Aas hadde sagt noe de ikke likte? Noe de «fryktet»? Da ville dette vært vurdert annerledes i ettertid?

Slik jeg leser dette Humlegård er sitert på, avslører han hvorfor det hersker en ukulturen og fryktkultur. Og det er selvfølgelig ikke bare politidirektørens ansvar. Men han er nå engang topplederen av ytre etat.

Det er virkelig på tide å erkjenne mønsteret i kultur og adferd. Man kommer ikke videre uten!

Les hele artikkelen fra ABCnyheter.no HER

Foto: Kristine Brunmark/ABC-nyheter

Kommentarer

Skriv inn din kommentar