Det bør ikke være etisk problematisk at Eirik Jensen er invitert til Krimfestivalen

Idag printer flere medier synspunkter rundt det faktum at Eirik Jensen har takket ja til å delta på Krimfestivalen i Oslo 9.- 11. mars 2017.

Selv ble jeg intervjuet i Klassekampens avis fredag 17. februar 2017 og ga følgende svar som også står gjengitt andre steder, herunder Bokstaver.no:

– Det er ikke greit om Jensen skal snakke om en pågående rettssak eller gi en mini-prosedyre fra scenen. Eventuelt kan han gi uttrykk for sine personlige opplevelser om situasjonen han befinner seg i, sier Rohde, som lærte Jensen å kjenne som en klok mann fra sin tid i Oslo-politiet.

Mitt aller viktigste svar fikk imidlertid ikke plass på trykk

– Jeg mener man bør være raus mot en person som står midt i en krevende situasjon som dette. Vi må holde fast ved at han er uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier Rohde.

Jeg er altså positiv til at Eirik Jensen deltar på festivalen. Som et menneske i en krevende situasjon har han garantert noe å formidle.

Uskyldspresumsjonen

-Jeg vil ikke utdype hva jeg mener om selve saken. Når jeg sier at det ikke er greit å invitere ham til krimfestivalen, handler det om det etiske, sier  tidligere politimann, nå forfatter Jørn Lier Horst til Klassekampen, som selv har utgitt boka Badboy med en tidigere torpedo.

Gunnar Staalesen får følgende spørsmål fra journalist Jonas Brække i Klassekampen:

Hvor bør grensen gå for å invitere antatt kriminelle til et slikt arrangement?

Hva slags spørsmål er dette? «Antatt kriminelle»? Er alle tiltalte antatt kriminelle?  I så fall praktiseres uskyldspresumsjonen temmelig annerledes enn den er ment.

Hvor går grensen?

Hvorvidt Eirik Jensen blir domfelt for de aller groveste punktene i tiltalen, innførsel av narkotika og korrupsjon, vil tiden vise.

Jørn Lier Horst har deltatt på flere krimfestivaler med den tidligere kriminell torpedo Trond Einar Frednes, som har drap og andre svært brutale voldshandlinger på samvittigheten. Er det bedre? Hjelper det at Frednes er dømt? Er det tidspunktet for invitasjonen som skaper hodebry?

Alle tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det må vi ikke glemme.

 

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar