Derfor er det lønnsomt å senke kontroll-faktoren

Det handler om å dele også det som ikke er perfekt. De stundene som ikke fungerer som forventet, de episodene som ble annerledes enn jeg hadde tenkt meg på forhånd. Ting jeg var redd for. Rasjonelt eller ikke…rosa idyll er oppskrytt. Hvis vi henlegger kontrollelementet, og lever med mindre «force», får vi til mer. Blir gladere, sunnere. Og: Resultatene kommer løpende!

Sagt på en annen måte: Mindre Trump og Kim Jong Un, mer opplysende mental berøring og myk målrettet strategi.

Veldig artig å snakke for fullstappet auditorium på Karrieredagen 2018 på NTNU Dragvoll, med foredraget Kjemp for alt hva du har kjært. Andre foredrag finner du under arkfanen Foredrag.

Ønsker du foredrag? Ta kontakt på hk@hannekristinrohde.no

 

 

 

 

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar