Derfor er det lav kvinneandel i politilederstillinger

Bare tre av ti politiledere er kvinner.
Bare 331 av de totalt 1225 politilederne i Norge med personalansvar er kvinner. 71,8 prosent av politilederne er menn

Dette er selvfølgelig ikke bra nok.

I forbindelse med Politireformen skal det velges nye politimestere og ledergrupper. «Vi har en stor mulighet til å gjøre noe med kjønnsfordelingen blant lederne, og det vil kunne gi gode signaler nedover. Vi kan stå overfor et vendepunkt, hvor kulturen kan bli endret til det bedre, sier Nasim Karim, leder i likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund til Dagbladet.no og poengterer at det også gjelder de nye politimesterne som skal plukkes ut.

Karim gjør en superviktig jobb, men på dette punktet føler jeg behov for å presisere et par ting:

1.Kultur endres ikke i seg selv ved ansettelser av flere kvinner . Kulturen endres ved menneskelig vilje og sunn etisk kraft.
For at en organisasjon skal kunne foreta en vellykket kulturendring, må temmelig mange være omforent om behovet for endring. Kvinner som ansettes ( forutsetningsvis i denne konteksten istedet for menn), trenger ikke være mer kulturendringsvillige. Det blir således prematurt å snakke om endring av kultur til noe bedre som en konsekvens av flere kvinner i lederstillinger. Så enkelt er det dessverre ikke.

2. Det må fokuseres mer på selve lederskapet, altså lederens evne til å utvikle og endre seg. Lederens evne til tilpasset ledelse, lederens dialogkompetanse, lederens evne til å gi og ta tilbakemeldinger. Lederens evne til å få de ansatte til å blomstre. Lederens evne til å sette samfunnsoppdraget foran egne interesser. Dette skjer nemlig ikke gjennom kunnskap om ledelsesteorier.Lederskapets betydning er sterkt underkommunisert. Det er ledelse det snakkes om når krav til formalkompetanse fremheves. Mens i realiteten begynner det harde arbeidet når CV er vurdert og lederen er tilsatt. Mann eller kvinne, ledertalentet er avgjørende for å lykkes som leder, og for å få medarbeiderne med seg i behovet for å endre en kultur. Når det er sagt ønsker jeg meg selvfølgelig flere kvinner i politilederstillinger.

3. Etisk ledelse må inkorporeres i kulturen. En lederstilling innebærer at lederen får en formell makt over andre mennesker. Dette krever en helt annen bevisstgjøring av lederskapets innhold enn den jeg har sett i løpet av mine 20 år i politiet. Og skal jeg tro alle tilbakemeldingene jeg får etter å ha reist snart 2 år rundt i hele landet og holdt foredrag, er mangel på lederskap og etikk ikke er særfenomen for politietaten. Når ser vi den første utlysningstekst til lederstilling (på ethvert nivå) med et krav til etisk bevisst ledelse under personlig egnethet? Og hvor?

Disse tre punktene kan dessuten i seg selv forklare hvorfor kvinner er underrepresentert i lederstillinger. 

 

Ønsker du et foredrag om ledelse og etikk, ta kontakt på hk@hannekristinrohde.no

Kommentarer

Skriv inn din kommentar