Den gode viljen som premiss

War, death and despair. Det er ikke vanskelig å fokusere negativt. Likevel har jeg beholdt troen på dugnadens samlede kraft. Som leder gjennom 20 år evnet jeg heldigvis å forstå betydningen av hvordan et annet menneske har det.
Arbeidskraften er den viktigste kilden til verdiskaping. De som rekrutterer ledere bør være ekstra årvåkne, fordi en leder uten lederegenskaper kan gjøre uopprettelig skade. #metoo har dessuten vist at trakasserings-kostnadene må ha vært enorme. En leder uten lederegenskaper påfører bedriften en langsom pinefull kvelning av trivsel. Det hjelper ikke å produsere verdidokumenter, når det skorter på etterlevelse i praksis.Trakassering koster, både menneskelig og økonomisk.
Hvert eneste individ ser samfunnet, bedriften og seg selv fra eget ståsted. Derfor blir opplevelsen og fortellingen ulikt farget. Derfor må lederen evne tilpasset lederskap.

Å be om hjelp, å hjelpe uten agenda, å klare å reise seg igjen etter motgang og kanskje sykemelding- alt dette gavner en bedrift. Da trenger bedriften ledere som tør å være relasjonelt modige.Som tør å tråkke en etisk gangbar sti sammen med sine. Er du sikker på at dine ledere ikke er relasjonelt feige? Hvilke etiske dilemmaer finnes i din bedrift? Hvis du nå svarer «Ingen», er det grunn til bekymring. Og det opplagte: Det behøver ikke være lederen som trakasserer, men hva gjøres hvis en ansatt mangler evnen til selvregulering?

Sjekk ut mine foredrag under arkfanen som heter akkurat det: FOREDRAG.

Mail: hk@hannekristinrohde.no

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar