8 dager igjen – Øyet som ser

NOAH og den finske organisasjonen Animalia står bak en ny rapport om nordisk pelsindustri, som ble lansert i Europaparlamentet i Brüssel 15. oktober 2015. Rapporten går i rette med den internasjonale markedsføringen av nordisk pels som «etisk».

 

– Vi så at nordiske pelsorganisasjoner som Saga Furs markedsfører sine produkter som ”etiske” og ”forsvarlige” verden over, og ga et inntrykk overfor omverdenen at pelsfarming f.eks. i Norge og Finland har en standard hvor dyrevelferdsproblemer ikke er til stede. Dette glansbildet stemmer rett og slett ikke med virkeligheten i disse landene, og vi så behovet for å informere internasjonale forbrukere, motebransje og politikere om hvordan den nordiske pelsnæringen oppfattes i egne land, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH, som sammen med Animalia i Finland står bak rapporten.

Samtidig med at NOAH og Animalia gjør et dokumentert fremstøt i EU, preges nyhetsbildet av nok en sak fra norsk pelsdyrnæring:

Mattilsynet, med bistand fra politiet, gjennomførte en uanmeldt inspeksjon på en pelsdyrgård i Klepp i Rogaland.

Da jeg leste om saken var 74 mink avlivet etter aksjonen. Tallet var ventet å bli langt høyere, og bonden blir politianmeldt. Til sammen var/er det 30 000 dyr på gården.

– Dyrene hadde alvorlige skader og sår, og bonden hadde heller ikke nok bur til mink som trengte behandling og skjerming fra de andre dyrene, ifølge Mattilsynet.

Den aktuelle pelsfarmeren uttalte til NRK at dette ikke var noe utenom det vanlige.

Ikke noe utenom det vanlige.

Det skal sies at også Pelsdyralslaget reagerte i saken og vurderte sanksjoner mot bonden.

Slike saker understreker alvoret.

Likevel blir nettopp slike mediaoppslag en avsporing av selve kjernen i pelsdyrnæringens virksomhet.

Det er ille at sånt skjer.

Men det er enda verre at det er lovlig adgang til å drive en næring som holder dyr i trange bur uten at det lenger finnes annet enn økonomiske argumenter som kan begrunne fangenskapet.

 

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar