6 dager igjen – Dette handler om respekt ikke bare for dyrene, men for oss velgerne

Hva er egentlig pelsdyroppdrett?

Det er ihvertfall et uttrykk for menneskers forhold til dyr:

Juridisk: Dyrene er menneskenes/pelsdyroppdretternes eiendom

Økonomisk: De er Pelsdyroppdretternes varer

Politisk: De er et bidrag inn i distriktspolitikken

Med dette som bakteppe må det anses utvilsomt at dyrevelferdspolitikken i Norge er mer næringsvennlig enn dyrevennlig. For hva annet kan forklare sårene, skadene og de avrevne kroppsdelene på rev og mink som er dokumentert gjennom en årrekke?

God dyrevelferd blir altså her i Norge definert gjennom en avveining av dyrets interesse i å leve og unngå påførte lidelser og menneskers interesse i å tjene penger på dyret. Økonomien har vunnet – hittil.

Flertallet i folket vil ikke dette lenger.

Flertallet i folket vil at dyrevelferd betyr reell velferd og ikke omskrevet «velferd» tilpasset økonomiske interesser.

Jeg vil ha folkevalgte som handler i takt med folket. Dette handler om respekt ikke bare for dyrene, men for oss velgerne.

Bli med i FakkeltogMOTpels 14. november og gjør en forskjell!

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar