4 dager igjen- DU betyr en forskjell!

Ofte lar jeg være å gjøre ting jeg burde….rett og slett fordi jeg ikke helt vet hvor jeg skal begynne, og da føles alt så tungvint.

Å delta i FakkeltogMOTpels til lørdag 14.11.15 er ikke tungvint.

Toget går nå i 24 byer rundt om i Norge!!!

Fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør skal vi sammen ut i gatene med fakler, plakater og bannere og vise våre folkevalgte at de har forsømt seg. Grovt.

De har forsømt dyrene.

De har forsømt å lytte til oss, velgerne.

De har forsømt å følge med i tiden.

Jeg lærte en gang på mine lederstudier at strategisk ledelse er å tilpasse organisasjonen til verdenen utenfor.

Menn går ikke lenger på jakt fordi dette er eneste mulighet for å skaffe mat til familien og overleve.

Vi trenger ikke kle oss i dyreskinn for å holde varmen.

Tiden har løpt fra disse handlingene.

En sunn strategi nå er å ta dyrenes velferd på alvor.

Da går skrivebordsjus ut og praktisk handling inn. Skrivebordsverdier hjelper ikke dyrene som står i bur idag.

Finn ditt nærmeste FakkeltogMOTpels og bli med. Nettopp DU betyr en forskjell!

Kommentarer

Skriv inn din kommentar