20 dager igjen -til å tenke over at den som er med på å gjøre noe galt, har like mye skyld

Etter 25 år i politietaten er det naturlig å ta utgangspunkt i et kjent tema:

Den som kjøper tyvgods gjør seg skyldig i heleri. 

Heleren er altså ikke bedre enn stjeleren.

Den som er med på å gjøre noe galt, har like mye skyld.

Den som kjøper pels og pelsprodukter bidrar til at næringen fortsatt lever.

Den som kjøper pels og pelsprodukter bidrar til at 900 000 dyr i Norge står i bur og lider.

Den som kjøper pels og pelsprodukter vet nå – etter omfattende opplysningsvirksomhet i 2014 og 2015 – at dyrene i plagget måtte dø pga deg.

Jeg siterer Ghandi: En nasjons storhet og dens moralske framskritt kan måles etter hvordan den behandler sine dyr.

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar