16 dager igjen – og flere av trossamfunnene er omforente

Spørsmålet NOAH stilte var enkelt:

Kan religiøs etikk støtte innesperring av levende individer på livstid?

De fleste trossamfunn takket for utfordringen. Ikke ett sted fikk NOAH til svar at det er greit å holde aktive rovdyr i bur kun for pelsens skyld.

 

Den Norske Kirke – «Etikk må gå foran profitt.»

Det Mosaiske samfunn  – «DMT støtter NOAHs opprop mot pels.»

Islams Råd Norge – «Islamsk Råd Norge støtter forslaget om styrt avvikling av pelsdyrnæringen.»

Unge Siher – «Pelsdyroppdrett er verken etisk eller moralsk forsvarlig.»

Buddhistforbundet – «Pelsdyroppdrett er ikke etisk forsvarlig for buddhismen.»

 

Svarene handler ikke om religion eller den enkelte tro, men om hva det er akseptabelt gjøre mot andre.

I løpet av ett år avlives anslagsvis 800 000 rev/mink på norske pelsfarmer. Til ingen nytte.

Bli med i fakkeltog mot pels 14.11.15!!!

Kommentarer

Skriv inn din kommentar