05 januar 2016

Ukens ledertips: Som en dirigent

Min inspirasjon til ukens ledertips fylte stua 1. nyttårsdag. (Se video)

En leder har et stort eller lite orkester av samspillende relasjoner omkring seg i sin hverdag.

Som leder hadde jeg ansvar for at samklangen ble god.

Som leder hadde jeg ansvar for at alle ga sitt bidrag.

Som leder hadde jeg ansvar for å skape forståelse for at alle er like viktige.

Som leder vet jeg at min relasjon til hver enkelt av medarbeiderne -«musikerne»- blir en viktig del av bedriftens suksess. At det er avgjørende om folkene blir stolte av orkesteret og trives.

Som leder vet jeg at følelser påvirker oss i like stor grad som fornuften. (Forskning og praksis)

En dirigent har blant annet som oppgave å skape et lydprodukt som berører. Jeg har hørt yrkesmusikere fortelle at han etter 30 år kunne telle på èn hånd de dirigentene som påvirket lydbilet i nevneverdig grad.

Som leder eller medarbeider kan nok du også rimelig raskt tenke tilbake på de lederne som har betydd en forskjell. De som skilte seg ut og skapte noe nytt. Noe bedre.

Kommentarer

Skriv inn din kommentar