13 desember 2015

Ukens ledertips: Om å berøre hverandre hverandre mentalt

Å snakke sammen kan foregå på mange måter.

Diskusjon

Debatt

Dialog

Avstand. Nærhet. Ordre. Kommando. Lytting. Respekt. Og så videre.

En menneskefjern administrator – i mitt hode kalt «sjef» – holder mellommenneskelig avstand og gir beskjeder.

En ekte leder evner noe mer enn å legge medarbeideren i stabilt sideleie når det røyner på i en travel og krevende hverdag.

En lærer er ikke bare elevens lærer. Læreren er elevens leder, og forstår at eleven også på mange måter er lærerens leder – i gjensidig samarbeid, tillit og samregulering.

Bruk drøye 3 minutter og lytt til en praktfull historie fra hverdagen som et eksempel til etterfølgelse for oss alle. 

Se HER om å kjempe for det vi har kjært.

Kommentarer

Skriv inn din kommentar