13 mai 2016

Kjemp for alt hva du har kjært

«…dø om så det gjelder, da er livet ei så svært, døden ikke heller» heter det i salmen Alltid freidig, som ble skrevet av den danske presten og dikteren Christian Richardt i 1867. Dette er fortsettelsen på tittelen som jeg lånte til boken min.

Ekstra glad blir jeg når boken gjør inntrykk, er nyttig og til hjelp.

Tusen takk Vibeke Grøtte for herlig tilbakemelding og anbefaling. Det er dere leserne som er de beste referansene. Dere representerer jo selve livet der ute. 🙂

Skjermfotoet er publisert etter samtykke.

http://kjempforalthvaduharkjart.no/

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar