Foredrag om bedre lederskap

Hanne-Kristin-Rohde-foredrag-HANNBEKRISTINRIHDE.NO

– Hanne Kristin Rohde (bildet) er en av Norges beste kvinnelige foredragsholdere, sier Ove Tysnes, Playroom.

Alle bedrifter og organisasjoner, offentlige som private, store, små og frivillige ønsker å være suverène innen sitt område. For at bedriften skal bli 10 prosent bedre, må lederen bli ti prosent bedre. I mine foredrag viser jeg deg HVORDAN dette gjøres. 

Som toppleder i Oslo politi stod jeg under kontinuerlig press. Ikke minst da terroren rammet. Ledelse er ingen forfremmelse, men et valg. Ledelse er et livslangt selvutviklingsprosjekt. Lederen må ha både evne og vilje til å utvikle SEG. 

Relasjonskvaliteten mellom leder og medarbeider er nøkkelen til den beste resultatoppnåelsen.(Jfr forskning, herunder Kuvaas 2012)

Emosjonell intelligens utgjør hovedforklaringen på godt lederskap (Goleman 1999). Å være resultatorientert er en ren intellektuell dimensjon i ledelse. Å være relasjonsorientert/etisk orientert er en intellektuell/emosjonell dimensjon i ledelse. Det er den emosjonelle/etiske dimensjonen som skiller de fremragende lederne fra de alminnelige.

Jeg byr på meg selv  i mine foredrag som alle er erfaringsbaserte med lite vekt på teori. Ledelse inneholder en mengde teori, forskning og dokumentasjon mens lederskap er det som leveres av ledere mellom 07.00 og 17.00 og som er det medarbeiderne merker eller opplever. Mine foredrag omhandler lederskap.

Høsten 2015 utga jeg boka «Kjemp for alt hva du har kjært». Kort om boka:

  1. juli 2011: Hanne Kristin Rohde er på ferie når telefonen ringer. En bombe har gått av i Oslo. Lite vet hun om at dette bare er begynnelsen på det mest krevende året i hennes liv. Snart venter ekstremt arbeidspress, trykk fra mediene og alvorlig sykdom – som både rammer egen familie og til slutt henne selv.

Dette er en historie der Hanne Kristin Rohde øser av sine erfaringer som mangeårig leder i politiet. Hun forteller om den unge jenta som ikke våget å ta ordet i forsamlinger – og hvordan den samme dama håndterer et fulltallig pressekorps på pressekonferanse. Hennes tanker om dinosaurer i sjefsstolen og godt lederskap er gjenkjennelige og lærerike – uansett arbeidsplass.

Mest av alt er Kjemp for alt hva du har kjært en inspirasjonsbok: Du kan overvinne dårlige sjefer og din egen frykt. Svakheten kan bli din styrke. Du kan våge å gjennomføre et mentalt basehopp. Du kan bli den beste utgaven av deg selv.

Her kan du kjøpe et eget foredrag om boka: Dette er et annerledes foredrag.Der forteller jeg om å tørre å satse på seg selv. Om å tviste indre dialog i positiv retning fordi den du snakker aller mest med i løpet av dagen ikke er ektefelle, samboer, svigermor eller naboen, men deg selv og da er det viktig at du hører noe bra. Jeg snakker om å avlive de velkjente bløff-tankene (The impostor syndrome), om å overvinne criticus infernalisene der ute, de som sitter dypt i lenestolene og sprer galle og utrygghet.Jeg forteller hvordan jeg klarte å lene meg enda lengre frem, og kjempe for alt jeg har kjært. For ville vi behandlet våre beste venner slik vi tidvis behandler oss selv?

ØVRIGE foredrag om lederskap, der samtlige foredrag kan skreddersys og tilpasses ditt behov:

1. Ledelse under press

– Hvilke praktiske verktøy trenger du som leder å mestre i en presset hverdag

2. Relasjonenes betydning for den beste resultatoppnåelsen

– Det finnes ikke noe sånt som et effektiv organisasjonskart, derimot er det i det mellommenneskelige at resultater skapes.

3. Hvordan håndtere stress i en travel hverdag

– Mange bedrifter opplever høyt sykefravær eller høy turnover. Lederen har en etisk forpliktelse til å redusere opplevd stress på arbeidsplassen.

4. Når det røyner på, hvilke lederegenskaper er viktige

– Vi lever i en hektisk tid der effektivitetskravet er skyhøyt. De mellommenneskelige relasjoner kan ikke effektiviseres.

5. Dialogkompetanse – må du møte i bortkastede møter

– Bevisstgjøring og praktisk anvendelse av diskusjon og dialog.

6. Balanse og likeverd i hverdagen

– Enhver medarbeider skal føle seg sett og verdsatt. En leders etiske ansvar er blant annet å leve etter «hvem vil jeg at du skal være og utvikle deg til i møte med meg».

7. Ledelse og etikk i praksis

– Etisk lederskap. Etisk adferd. Etiske holdninger. Etisk gjennomføringskraft. Etikk i praksis. Hvordan står det til med din bedrift? Har dere mange fine ord om verdier, men erkjenner at mangelvaren er etterlevelse og praksis? Eller lider organisasjonen av etisk blindhet? Vi kan ikke kurse oss til etisk bevissthet. Vi må definere etiske dilemmaer på arbeidsplassen og tørre å snakke om dem. 

8. Mediehåndtering

– For deg som påregner å skulle håndtere media. Praktiske råd krydret med eksempler fra egen mediahåndtering gjennom mange år i en av Norges mest mediaprofilerte politistillinger.

9. Fra politi til fiksjon. Et foredrag om veien fra politileder til forfatter basert på mine kriminalromaner.

Ta kontakt og bestill foredrag her!

Dette mener kundene om foredragene