Foredrag om bedre lederskap

Hanne-Kristin-Rohde-foredrag-HANNBEKRISTINRIHDE.NO

– Hanne Kristin Rohde (bildet) er en av Norges beste kvinnelige foredragsholdere, sier Ove Tysnes, Playroom.

Alle bedrifter og organisasjoner, offentlige som private, store, små og frivillige ønsker å være suverène innen sitt område. For at bedriften skal bli 10 prosent bedre, må lederen bli ti prosent bedre. I mine foredrag viser jeg deg HVORDAN dette gjøres. 

Terrortrusler, flyktningkriser og desperasjon. En president som mener han er et stabilt geni. Folk med makt som trakasserer. Det er ikke vanskelig å fokusere negativt. Likevel har jeg beholdt troen på dugnadens samlede kraft. Troen på å gjøre noe riktig, ikke fordi det gavner oss selv, men fordi det skaper lys og håp. For andre.

Som leder gjennom 20 år evnet jeg heldigvis å forstå betydningen av hvordan et annet menneske har det. Holdningen: jeg bryr meg om deg- kan redde et liv. redde en familie fra å gå i oppløsning. Min kraft har påvirkning på mine ansatte helt inn i familielivet. 

Hvert eneste individ ser samfunnet, bedriften og seg selv fra eget ståsted. Derfor blir opplevelsen og fortellingen ulikt farget. Derfor må lederen evne tilpasset lederskap.
Å be om hjelp, å hjelpe uten agenda, å klare å reise seg igjen etter motgang og kanskje sykemelding- alt dette gavner en bedrift. Da trenger bedriften ledere som tør å være relasjonelt modige.Som tør å tråkke en etisk gangbar sti sammen med sine. Er du sikker på at dine ledere ikke er relasjonelt feige? Hvilke etiske dilemmaer finnes i din bedrift? Hvis du nå svarer «Ingen», er det grunn til bekymring. Kan dere forskjellen på diskusjon og dialog i møter, og vet du når dere skal benytte hvilke av dem?

Som toppleder i Oslo politi stod jeg under kontinuerlig press. Ikke minst da terroren rammet. Ledelse er ingen forfremmelse, men et valg. Ledelse er et livslangt selvutviklingsprosjekt. Lederen må ha både evne og vilje til å utvikle SEG. Det er dette jeg fokuserer på i mine erfaringsforedrag.

Jeg byr på meg selv  i mine foredrag som alle er erfaringsbaserte med lite vekt på teori. Ledelse inneholder en mengde teori, forskning og dokumentasjon mens lederskap er det som leveres av ledere mellom 07.00 og 17.00 og som er det medarbeiderne merker eller opplever. Mine foredrag omhandler lederskap.

Alle foredragene kan skreddersys og tilpasses ditt behov.

Foredrag 1-5 er snekret over samme lest. Tittelen er veiledende for deg. Hva ønsker du/dere fokus på?

1. Ledelse under press

Hvilke praktiske verktøy trenger du som leder å mestre i en presset hverdag. Verdien av å forstå innholdet i praktisk tilpasset lederskap.

2. Relasjonenes betydning for den beste resultatoppnåelsen

Det finnes ikke noe sånt som et effektiv organisasjonskart, derimot er det i det mellommenneskelige at resultater skapes. De mellommenneskelige relasjoner kan ikke effektiviseres. Hva er forskjell på ledelse og lederskap? Lederskapet er det medarbeiderne ser av deg på jobb. Lederens evne til selvregulering og relasjonelt mot.

3. Hvordan håndtere stress i en travel hverdag

Mange bedrifter opplever høyt sykefravær eller høy turnover. Lederen har en etisk forpliktelse til å redusere opplevd stress på arbeidsplassen. Hvilke verktøy er uunnværlige for å få medarbeiderne til å blomstre også når kravene vokser over hodet? Erfaringer fra betydning av mental berøring.

4. Når det røyner på, hvilke lederegenskaper er viktige

Vi lever i en hektisk tid der effektivitetskravet er skyhøyt. De mellommenneskelige relasjoner kan ikke effektiviseres. Om balanse og likeverd på arbeidsplassen. 

5. Balanse og likeverd i hverdagen

Enhver medarbeider skal føle seg sett og verdsatt. En leders etiske ansvar er blant annet å leve etter «hvem vil jeg at du skal være og utvikle deg til i møte med meg».

6. ETIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN 

Arbeidskraften er den viktigste kilden til verdiskaping. De som rekrutterer ledere bør være ekstra årvåkne, fordi skaden for virksomhetene kan bli enorm dersom de velger ledere uten lederegenskaper. #metoo viser at trakasserings-kostnadene må ha vært enorme.

En leder uten lederegenskaper påfører bedriften en langsom pinefull kvelning av trivsel, forgiftning av arbeidsmiljø, sykdom og sykefravær.Trakassering koster, både menneskelig og økonomisk. Punktene a) og b) er begge med i foredraget, men det kan selvfølgelig justeres med mer vekt på noe enn noe annet.

6a) Etisk lederskap. Etisk adferd. Etiske holdninger. Etisk gjennomføringskraft. Etikk i praksis. Hvordan står det til med din bedrift? Har dere mange fine ord om verdier, men erkjenner at mangelvaren er etterlevelse og praksis? Eller lider organisasjonen av etisk blindhet? Vi kan ikke kurse oss til etisk bevissthet. Vi må definere etiske dilemmaer på arbeidsplassen og tørre å snakke om dem. 

6b) #Metoo – hva nå? Om å løfte varslingsrutinene, men samtidig gi et faktisk løft. Se bloggpost som utgangspunkt for foredraget – alt kan tilpasses. http://hannekristinrohde.no/derfor-er-gjennomgang-av-varslingsrutiner-ikke-nok/

7. FINN DIN URKRAFT – BLI EN RESSURS

a) Hvordan vokse seg sterk/ eller

b)Hvordan flette mennesket inn i strukturen som omgir oss 

Høsten 2015 utga jeg boka «Kjemp for alt hva du har kjært». Kort om boka: «Fredag 22. juli 2011: Hanne Kristin Rohde er på ferie når telefonen ringer. En bombe har gått av i Oslo. Lite vet hun om at dette bare er begynnelsen på det mest krevende året i hennes liv. Snart venter ekstremt arbeidspress, trykk fra mediene og alvorlig sykdom – som både rammer egen familie og til slutt henne selv.

Dette er en historie der Hanne Kristin Rohde øser av sine erfaringer som mangeårig leder i politiet. Hun forteller om den unge jenta som ikke våget å ta ordet i forsamlinger – og hvordan den samme dama håndterer et fulltallig pressekorps på pressekonferanse. Hennes tanker om dinosaurer i sjefsstolen og godt lederskap er gjenkjennelige og lærerike – uansett arbeidsplass.

Mest av alt er Kjemp for alt hva du har kjært en inspirasjonsbok: Du kan overvinne dårlige sjefer og din egen frykt. Svakheten kan bli din styrke. Du kan våge å gjennomføre et mentalt basehopp. Du kan bli den beste utgaven av deg selv.» http://kjempforalthvaduharkjart.no/

HVIS DU VIL HA ET FOREDRAG OM Å FINNE URKRAFTEN NÅR DET RØYNER PÅ, ER DETTE FOREDRAGET FOR DEG: Dette er et annerledes foredrag.Der forteller jeg om å tørre å satse på seg selv. Om å tviste indre dialog i positiv retning fordi den du snakker aller mest med i løpet av dagen ikke er ektefelle, samboer, svigermor eller naboen, men deg selv og da er det viktig at du hører noe bra. Jeg snakker om å avlive de velkjente bløff-tankene (The impostor syndrome), om å overvinne criticus infernalisene der ute, de som sitter dypt i lenestolene og sprer galle og utrygghet.Jeg forteller hvordan jeg klarte å lene meg enda lengre frem, og kjempe for alt jeg har kjært. For ville vi behandlet våre beste venner slik vi tidvis behandler oss selv?

7a) Dette er et annerledes foredrag.Der forteller jeg om å tørre å satse på seg selv. Om å tviste indre dialog i positiv retning fordi den du snakker aller mest med i løpet av dagen ikke er ektefelle, samboer, svigermor eller naboen, men deg selv og da er det viktig at du hører noe bra. Jeg snakker om å avlive de velkjente bløff-tankene (The impostor syndrome), om å overvinne criticus infernalisene der ute, de som sitter dypt i lenestolene og sprer galle og utrygghet.Jeg forteller hvordan jeg klarte å lene meg enda lengre frem, og kjempe for alt jeg har kjært. For ville vi behandlet våre beste venner slik vi tidvis behandler oss selv?

7b) Hvordan unngår at vi brenner oss ut på jobb i en stadig mer krevende strukturert hverdag? Hvordan se mennesket og ikke bare resultatene? Alt begynner på innsiden. Finn ditt surstoff.

8.  Mediehåndtering

– For deg som påregner å skulle håndtere media. Praktiske råd krydret med eksempler fra egen mediahåndtering gjennom mange år i en av Norges mest mediaprofilerte politistillinger.

9. Fra politi til fiksjon. Et foredrag om veien fra politileder til forfatter basert på mine kriminalromaner. – Passer på bibliotek

Ta kontakt og bestill foredrag her!

Lærer deg bedre lederskap i hverdagen

– Hanne Kristin, du et fyrverkeri! Foredraget var inspirerende, godt forberedt og tilpasset vår virkelighet! Når kollegaer snakker om ditt foredrag, får de alle et smil rundt munnen! Du har inspirert oss til å utføre bedre lederskap i hverdagen!

Økonomi- og HR-leder Ivar Wesetvik,
Etat for bygg og eiendom, Bergen kommune

 

 

Dette mener kundene om foredragene