22 august 2016

Fordervede holdninger og fiksjon

 

I 1948 avsa Høyesterett en dom. En norsk kvinne hadde anmeldt voldtekt. I domspremissene ble det lagt vekt på at hun hadde arbeidet for tyskerne, og at hun frivillig ble med tyskere på en hytte.

68 år senere ble Andrea Voll Voldum båret inn i en hytte av 3 menn. Hun anmeldte voldtekt men mennene ble frifunnet.

Dette handler ikke om kvinnens ærbarhet, men at menns vold mot kvinner er et folkehelseproblem.

Holdninger til kvinnen kan endres også gjennom fiksjon.

Jeg skriver krim fordi jeg ønsker å pirke i usunne holdninger i samfunnet. Det handler om kvinnens rett til ikke å bli rørt hvis hun ikke vil eller er i stand til å avgi et frivillig samtykke. Min oppfatning er at alle gode virkemidler må tas i bruk nå for å endre fordomsfulle og fordervede syn på kvinnen.

HØR videoen over.

 

Kommentarer

Skriv inn din kommentar