19 oktober 2016

Derfor handler det om respekt

Vi mennesker har definitivt godt av litt motstand .

Velment kritikk eller utdriting
Hvis jeg får kritikk, tåler jeg det utmerket, forutsatt at den er velment og ikke et ledd i utdriting eller at tilbakemeldingen har vikarierende motiver jeg ikke får øye på. Skal jeg bli bedre av kritikken, må jeg forstå og bli tilført energi som gir meg overskudd til å forbedre meg.

Anerkjennelse
Vi mennesker trenger ros og anerkjennelse for å balansere oss.

Ærlighet og respekt
Men aller mest trenger vi ærlige intensjoner for at ros og «ris» skal berøre oss mentalt og ta samfunnet fremover. Hør mitt eksempel over. Jeg blir glad hvis du tar deg tid til å se og høre hele videoen. For dette handler ikke bare om ledelse eller om bøker. Det handler til syvende og sist om respekt.

Kommentarer

Skriv inn din kommentar